Ułatwienia dostępu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAKŁADU USŁU PRALNICZYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych Łukaszem Krzystałą za pomocą korespondencji, pod adresem ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski oraz pod numerem telefonu 608-320-901.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji oraz obsługi umowy / zlecenia wykonania usług pralniczych  przez nasz Zakład Usług Pralniczych (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, w tym ochrony przed roszczeniami, kontaktu telefonicznego, w sprawach związanych z realizacja umowy / zlecenia oraz spełnienia obowiązków podatkowych.

Akty prawne: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji usługi (np. kierowca), firma obsługująca ubezpieczenie w przypadku zgłoszonej szkody), Urząd Skarbowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat w przypadku danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych oraz do momentu wykonania i obsługi usługi
w przypadku danych kontaktowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych
w uzasadnionych przypadkach może wiązać się z brakiem możliwości wykonania usługi.